Zpět

Fondy EU

Přidáno 28. 3. 2018
Ilustrační foto
Lukáš Pachta
Fondy EU: český úspěch, smutná výjimka „Čapí hnízdo“ a budoucí šance pro Prahu


Na dnešním jednání výborů EP pro rozpočtovou kontrolu a regionální politiku vystoupil generální ředitel Komise s analýzou čerpání kohezních fondů v ČR a dalších třech zemích V4.
ČR byla pochválena za dobré a smysluplné čerpání s patřičným dopadem. Debatovalo se i o projektu „Čapí hnízdo“. Komise potvrdila, že projekt byl financován protiprávně a Komise jej musela vyjmout z příslušného operačního programu. Díky vyšetřování OLAFu se na tuto skutečnost přišlo včas, a ČR tak nepřišla o peníze EU a ani je nemusí vracet. Nyní je Čapí hnízdo čistě vnitrostátní záležitostí a je na českých úřadech, aby neoprávněně vyplacené prostředky vymohly zpět. Stále platí, že došlo k nezákonnému čerpání a také podvodu ve smyslu trestního zákona.
Dobrou zprávou bylo, že Komise po prošetření jiných malých a středních podniků v ČR čerpajících ze stejného titulu došla k závěru, že Čapí hnízdo byl v tomto ohledu ojedinělý případ podvodu. Ostatní zkoumané malé a střední podniky nebyly vlastněny velkou firmou, a měly tak nárok na dotaci. Velkou změnou k lepšímu bude v tomto ohledu konec systému anonymních akcií v ČR.
Fondy EU obecně jsou u nás bohužel - ne vlastní vinou - diskreditovány aférami, jako je právě Čapí hnízdo. Přitom platí, že až 40 % veškerých veřejných investic v ČR jde z peněz EU.
V příštím programovém období 2021-2027 to ale může být razantně méně. Již nyní se rozbíhají politické debaty o tom, jak bude vypadat příští finanční rámec EU a je zřejmé, že kohezní politika nedostane tolik jako doposud (a případy korupce toto rozhodnutí jenom podporují). Pro ČR jako celek to není moc dobrá zpráva, ale paradoxně pro Hlavní město Prahu z toho může vyplývat příležitost.
Díky své rozvinutosti vyčíslené v úrovni HDP Praha již dlouhou dobu nemá ke kohezním fondům přístup a má nárok pouze na peníze EU rozdělované ministerstvy, jako je např. Evropský sociální fond. Ale ani to není pro Prahu příliš atraktivní, protože téměř nezná nezaměstnanost. Pro Prahu bude pozitivní změnu to, že v příštím programovém období půjde více peněž na vědu, výzkum a inovace a na tzv. centrálně řízené programy EU, jako jsou program Erasmus, program LIFE či Kreativní Evropa. Praha by se na to měla připravit a vypracovat strategii, jak z těchto prostředků a programů čerpat.
Program Erasmus může pomoci pražským školám navazovat partnerství a organizovat výměny učitelů, projekty z programu LIFE mohou cílit na lepší životní prostředí ve městě, včetně „smart“ řešení pro dopravu, zeleň, odpady apod. Program EaSI může financovat sociální podniky zřízené městem, program Evropa pro občany twinning mezi městy a Kreativní Evropa může podpořit festivaly a počiny pražských divadel. Je to mnoho a málo se o tom ví. Také proto připravila poslanecká kancelář Michaely Šojdrové informační brožuru k těmto programům (k dispozici zde).

Foto: Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) diskutuje z generální ředitelem DG REGIO, Markem Lemaîtrem